Dưới đây là một số hợp đồng với các đối tác mà Ngũ Long đã thực hiện trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, hàng loạt các công ty tổ chức đã đặt hàng, mua hàng dưới nhiều hình thức khác nhau với số lượng lớn. Điều đó khẳng định sản phẩm của Công ty đã ngày càng có nhiều sự tín nhiệm của khách hàng trên thị trường trong lĩnh vực ngành nhựa nói riêng và thị trường thương mại nói
chung