TẦM NHÌN

Khẳng định thương hiệu của một doanh nghiệp uy tín trong ngành nhựa tại Việt Nam. Củng cố và phát huy năng lực nội tại, mối liên kết ngành định hướng thị trường xuất khẩu.

SỨ MỆNH

Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng bằng những sản phẩm có giá trị thiết thực và chất lượng tốt với dịch vụ chuyên nghiệp.

Đi đầu trong đổi mới, ứng dụng và sáng tạo công nghệ sản xuất kinh doanh.

Chuẩn hóa, tự động hóa công tác sản xuất kinh doanh tạo ra dịch vụ cung cấp hàng hóa chuyên nghiệp hiệu quả.